Geçmiş Projelerden Seçilmiş Belgeler

(kurumsal olarak hazırlanmış veya yazarı diğer meslektaşlar)
(belgelerin linkleri ile)

Abu Dhabi Authority for Culture & Heritage (ADACH) (Abu Dabi Kültür ve Kültür Mirası Başkanlığı)/ Abu Dhabi Tourism & Culture Authority (TCA Abu Dhabi) (Abu Dabi Turizm ve Kültür Başkanlığı)

The Cultural Sites of Al Ain’ (Al Ain Kültürel Alanları) UNESCO Dünya Miras Alanı (DMA):

 • Al Ain’in UNESCO’daki resmi sayfası: http://whc.unesco.org/en/list/1343
 • Al Ain için DMA Adaylık tanıtım kitapçığı: http://www.thenational.ae/deployedfiles/thenational/Sound%20and%20Vision/PDFs%20and%20others/WHSAlainBooklet.pdf
 • DMA adaylığını değerlendirme amaçlı ICOMOS misyonu öncesi Paydaşlar için Bilgilendirme Seti: İngilizceArapça metinler için tıklayınız
 • Al Ain WHS Management Plan Framework Diagram (Al Ain DMA Yönetim Planı Çerçeve Şeması): Belge için tıklayınız
 • Al Ain WHS Management Framework- Introductory Briefing (Al AinDMA Yönetim Çerçevesi– Konuya Giriş amaçlı Brifing): Belge için tıklayınız
 • Briefing for Al Ain WHS Buffer Zone Workshop (Al Ain DMA Tampon Bölge Çalıştayı için Brifing): Belge için tıklayınız
 • Al Ain Oasis P1 Buffer Zone Public Realm Guidelines (Al Ain Oasis P1 Tampon Bölgesi Kamusal Alan Yapılaşma Rehber İlkeleri): Belge için tıklayınız
 • ADACH Guidelines on Protection of Aflaj- Arabic and English (Aflaj Kanallarının Korunması için ADACH Rehber İlkeleri): Belge için tıklayınız
 • Interim Development Guidelines and Procedures for the Buffer Zones of Al Ain Oases (Al Ain’in Vahalarının Tampon Bölgeleri için Geçici Yapılaşma Rehber İlkeleri ve Usülleri):Belge için tıklayınız
 • Abu Dhabi Urban Planning Council (UPC) (Abu Dabi Şehir Planlama Konseyi) tarafından yayınlanan Plan Al Ain 2030http://gsec.abudhabi.ae/Sites/GSEC/Content/EN/PDF/Publications/plan-alain-full-version,property=pdf.pdf. UPC: http://upc.gov.ae

UNESCO Dünya Miras Merkezi ile Bağlantılar

Al Ain Oasis Cultural Quarter Master Plan

 • Al Ain Oasis Cultural Quarter Master Plan (Al Ain Vahası Kültür Bölgesi Mastır Planı), hazırlayan Machado & Silvetti Associates, Boston, ABD ve Barker Langham, Londra: Yönetici Özeti için tıklayınız (Eylül 2009’da onaylanan versiyonu). Machado & Silvetti: http://www.machado-silvetti.com. Barker Langham:http://www.barkerlangham.co.uk.
 • Cultural Heritage Review for the Al Ain Oasis Cultural Quarter Master Plan (Al Ain Vahası Kültür Bölgesi Mastır Planı Kültür Miras Etki Değerlendirmesi): Belge için tıklayınız

Tarihi çevre koruma ile ilgili kamusal etkinliklerin ve araştırma projeleri

Koruma Dairesinin geliştirilmesi

Pratt Institute

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

 • Algan, Nesrin & Ayşegül Mengi, ‘Turkey’s Sustainable Development Policies in the EU Accession Process’(‘Türkiye’nin Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Sürdürülebilir Gelişme Politikaları’), iç. European Environmental Law Review, Cilt 14, No.4, Nisan 2005; Türkçe özetini hazırlayan Ege Yıldırım: Belge için tıklayınız

KA.BA Koruma- Mimarlık Ltd

Genel proje listeleri

Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi

Aziz Nikolaos Kilisesi- Myra/ Demre: Duvar Resimlerinin Belgelenmesi ve Koruma-Onarımı

York Üniversitesi- York Alliance (York İttifak platformunu) destekleyen öğrenci baskı grubunun lideri

Prof. Dr. Haluk Alatan/ International Society of City and Regional Planners (ISoCaRP) (Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Derneği)

 • Kıyı Yönetimi konulu Antalya Semineri bildiriler kitabından alıntılar: Belge için tıklayınız