Danışmanlık Hizmetleri

A. Ege Yıldırım, kültür mirası koruma ve yönetim projelerinde çalışıp olumlu sonuçlar yaratmak, ayrıca koruma alanında bilgi kaynağı olacak nitelikli yazılı ürünler yayımlamak üzere, benzer değerlere sahip kişi ve kuruluşlarla birlikte çalışmayı hedeflemekte ve bu yönde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Uzmanlık/ ilgi alanları: kentsel koruma, koruma planlaması, kültür mirası/ alan yönetimi, Dünya Miras Alanları, paydaş ilişkileri, çok-kültürlü ortamlar, yazı işleri (İngilizce/ Türkçe)

Koruma Planlaması & Kültür Mirası Yönetimi

Vizyon: Kentsel yaşamın karmaşıklığını ve paydaş çeşitliliğini göz önüne alan, gelişme ve koruma arasında sağlıklı bir dengenin gereğine inanan, çok boyutlu bir kentsel koruma anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak

Sunulan hizmetler: Tarihi kentsel alanların korunması için stratejik etütler ve plan önerileri; Dünya Miras Alanları ve diğer kültürel miras alanları için yönetim planlarının hazırlanması ve desteklenmesi

Yazı İşleri

Vizyon: Özellikle Türkiye’de kültür mirası, koruma ve planlama konularında yazılan özgün ve çeviri İngilizce metinlerde yüksek yazım niteliğinin korunmasına ve doğru terimlerin kullanılmasına katkıda bulunmak

Sunulan hizmetler: Mesleki metinler (kitap, makale, tez) için Türkçe-İngilizce çeviri ve İngilizce redaksiyon işleri

Geçmiş Projelerden Seçilmiş Belgeler

(kurumsal olarak hazırlanmış veya yazarı diğer meslektaşlar)
(belgelerin linkleri ile)

Abu Dhabi Authority for Culture & Heritage (ADACH) (Abu Dabi Kültür ve Kültür Mirası Başkanlığı)/ Abu Dhabi Tourism & Culture Authority (TCA Abu Dhabi) (Abu Dabi Turizm ve Kültür Başkanlığı)

The Cultural Sites of Al Ain’ (Al Ain Kültürel Alanları) UNESCO Dünya Miras Alanı (DMA):

 • Al Ain’in UNESCO’daki resmi sayfası: http://whc.unesco.org/en/list/1343
 • Al Ain için DMA Adaylık tanıtım kitapçığı: http://www.thenational.ae/deployedfiles/thenational/Sound%20and%20Vision/PDFs%20and%20others/WHSAlainBooklet.pdf
 • DMA adaylığını değerlendirme amaçlı ICOMOS misyonu öncesi Paydaşlar için Bilgilendirme Seti: İngilizceArapça metinler için tıklayınız
 • Al Ain WHS Management Plan Framework Diagram (Al Ain DMA Yönetim Planı Çerçeve Şeması): Belge için tıklayınız
 • Al Ain WHS Management Framework- Introductory Briefing (Al AinDMA Yönetim Çerçevesi– Konuya Giriş amaçlı Brifing): Belge için tıklayınız
 • Briefing for Al Ain WHS Buffer Zone Workshop (Al Ain DMA Tampon Bölge Çalıştayı için Brifing): Belge için tıklayınız
 • Al Ain Oasis P1 Buffer Zone Public Realm Guidelines (Al Ain Oasis P1 Tampon Bölgesi Kamusal Alan Yapılaşma Rehber İlkeleri): Belge için tıklayınız
 • ADACH Guidelines on Protection of Aflaj- Arabic and English (Aflaj Kanallarının Korunması için ADACH Rehber İlkeleri): Belge için tıklayınız
 • Interim Development Guidelines and Procedures for the Buffer Zones of Al Ain Oases (Al Ain’in Vahalarının Tampon Bölgeleri için Geçici Yapılaşma Rehber İlkeleri ve Usülleri):Belge için tıklayınız
 • Abu Dhabi Urban Planning Council (UPC) (Abu Dabi Şehir Planlama Konseyi) tarafından yayınlanan Plan Al Ain 2030http://gsec.abudhabi.ae/Sites/GSEC/Content/EN/PDF/Publications/plan-alain-full-version,property=pdf.pdf. UPC: http://upc.gov.ae

UNESCO Dünya Miras Merkezi ile Bağlantılar

Al Ain Oasis Cultural Quarter Master Plan

 • Al Ain Oasis Cultural Quarter Master Plan (Al Ain Vahası Kültür Bölgesi Mastır Planı), hazırlayan Machado & Silvetti Associates, Boston, ABD ve Barker Langham, Londra: Yönetici Özeti için tıklayınız (Eylül 2009’da onaylanan versiyonu). Machado & Silvetti: http://www.machado-silvetti.com. Barker Langham:http://www.barkerlangham.co.uk.
 • Cultural Heritage Review for the Al Ain Oasis Cultural Quarter Master Plan (Al Ain Vahası Kültür Bölgesi Mastır Planı Kültür Miras Etki Değerlendirmesi): Belge için tıklayınız

Tarihi çevre koruma ile ilgili kamusal etkinliklerin ve araştırma projeleri

Koruma Dairesinin geliştirilmesi

Pratt Institute

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

 • Algan, Nesrin & Ayşegül Mengi, ‘Turkey’s Sustainable Development Policies in the EU Accession Process’(‘Türkiye’nin Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Sürdürülebilir Gelişme Politikaları’), iç. European Environmental Law Review, Cilt 14, No.4, Nisan 2005; Türkçe özetini hazırlayan Ege Yıldırım: Belge için tıklayınız

KA.BA Koruma- Mimarlık Ltd

Genel proje listeleri

Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi

Aziz Nikolaos Kilisesi- Myra/ Demre: Duvar Resimlerinin Belgelenmesi ve Koruma-Onarımı

York Üniversitesi- York Alliance (York İttifak platformunu) destekleyen öğrenci baskı grubunun lideri

Prof. Dr. Haluk Alatan/ International Society of City and Regional Planners (ISoCaRP) (Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Derneği)

 • Kıyı Yönetimi konulu Antalya Semineri bildiriler kitabından alıntılar: Belge için tıklayınız

Seçilmiş Yayınlar, Yayınlanmamış Makaleler ve Sunuşlar

Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:

 • ‘The Changing Role of Urban Heritage: Governance and Stakeholders’ Perceptions in Turkey and the United Arab Emirates’, iç. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi (METU-JFA), 2005/1 (32:1), pp. 121-145 (ISSN: 0258-5316), link
 • Biyoetik bir Miras: Geleneksel Yerleşim Biçimlerinde Biyoetik Değerler ’ (Nesrin Çobanoğlu ile birlikte), AnkyraAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, 1(1), s. 97-126 (ISSN: 2148-3434), link

Kitaplar ve Kitap Bölümleri:

 • Anadolu’dan Bir Tanık: Bengüboz Objektifinden Mudurnu’da Erken Cumhuriyet Dönemi/ Eyewitness from Anatolia: Mudurnu in the Early Republican Era through the Lens of Bengüboz (editör, eş-yazar), VEKAM Yayınlar, Ankara (ISBN: 978-9-759780-26-5)
 • ‘Management Issues in Diocletian’s Palace, Split’ (‘Split’teki Diokletianus Sarayındaki Yönetim Sorunları’ve ‘Impressions From Mostar Old Town’ (‘Mostar Tarihi Kent Merkezinden İzlenimler’), iç. Peter Gouldsborough (der.), University of York, Conservation Studies Alumni Association Study Tour to Croatia and Bosnia-Herzegovina (York Üniversitesi Koruma Programı Mezunları Derneği’nin Hırvatistan ve Bosna-Hersek Gezisi), Nisan 2013, York, 2013 (ISBN: 978-0-946722-26-6), link
 • A Tour of the Trastevere District of Rome’ (‘Roma’nın Trastevere Bölgesinde bir Gezi’), iç. Peter Gouldsborough (der.), University of YorkConservation Studies Alumni Association 40th Anniversary Tour to Florence, Siena, Assisi and Rome (York Üniversitesi Koruma Programı Mezunları Derneği’nin 40. Yıldönümü Vesilesiyle Yaptığı Floransa, Siena, Assisi ve Roma Gezisi), Nisan 2012, York, 2012, s. 37-40, link
 • ‘Al Qattara and Al Jimi Oases in Al Ain: Sponsor’s Introduction’ (Al Ain’deki Al Qattara ve Al Jimi Vahaları: Sponsor’un Önsözü) (Sami El-Masri ile birlikte), iç. Silvetti, J. & F. Correa (der.), Invention/ Transformation: Strategies for the Qattara/ Jimi Oases in Al Ain (Invention/ Transformation: Strategies for the Qattara/ Jimi Oases in Al Ain), Abu Dabi Kültür ve Kültür Mirası Başkanlığı ve Harvard Üniversitesi Tasarım Yüksekokulu, Boston & Abu Dhabi, 2010, s. 8-11 (ISBN: 978-1-934510-28-5)
 • Selçuklu KentiThe Seljuk City (Gönül Tankut’un kitabının İngilizce aslından Türkçeye çevirmeni olarak) (çeviriyi derleyen Çağatay Keskinok), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2007, link
 • ‘An Evaluation of the Common Cultural Heritage Workshops’ (Ortak Kültür Mirasımız Atölye Çalışmalarının Değerlendirmesi) (B. Nilgün Öz ile birlikte), iç. Sefer Güvenç (der.), Common Cultural Heritage (Ortak Kültür Mirasımız), Lozan Mübadilleri Vakfı, İstanbul, 2005, s. 260-65 (ISBN: 97597405-1-3)
 • Conservation Practice in Turkey: Through the Looking Glass of Intersector Relationships’ (‘Türkiye’de Koruma Uygulamaları: Sektörlerarası İlişkiler Açısından Bakış’), iç. Peter Burman (der.), Celebrating Conservation: the 30th Anniversary of Conservation Studies at the University of York (York Üniversitesi’nde Koruma Araştırmalarının 30. Yıldönümü), 13-14 Eylül, 2002, York Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, York, 2002, s. 53-59, (ISBN: 0-904761-70-3)

Diğer Yayınlar (Mesleki dergilerde makaleler, konferans bildirileri):

 • Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı (Kemal Nalbant, Bahadır Aydın, Fatih Onur, Selime Güzelsarı Sarı, Sevgi Parlak, İrem Öz, Nail Hoşcan & Yonca Moralı ile), Mudurnu Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) için hazırlanmış rapor, Eylül 2014, link
 • ‘A Cultural Heritage Management Plan for Mudurnu, Turkey: Forging Heritage-Led Sustainable Development Strategies’ (‘Mudurnu için bir Yönetim Planı: Kültür Mirası Odaklı Sürdürülebilir Gelişme Stratejileri’), Sustainable Preservation Initiative (SPI) kurumunun blogunda konuk yazı, 31 Ocak 2014, link
 • ‘Master Planning for Heritage Conservation in Al Ain Oasis, UAE’ (BAE- Al Ain Vahasında Kültür Mirasını Koruma Amaçlı Mastır Planlaması) (Dr. Sami El-Masri ile birlikte), 46th ISOCARP Congress 2010, Nairobi, Kenya, Eylül 19-23, 2010, link
 • ‘New York ve Amerikan Kentlerinde Tarihi Çevre Koruma’, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükşehir Şubesi, Sayı 32, İstanbul, Yaz 2009, s. 95-102 (ISSN: 1302-8219-32), link
 • ‘Demokratikleşen Koruma ve Planlama Üzerine Düşünceler’, Mimarlar Odası, Ankara Şubesi Bülteni, Koruma Özel Dosyası no. 14.1, Ankara, Haziran 2009, s. 69-72 (ISSN: 1309-0704), link
 • ‘New York Metropoliten Alanında Tarihi Çevre Koruma Stratejileri ve Bölgesel Dinamikler‘, Yerel Kimlik, Tarihi Kentler Birliği, Sayı 12, Ekim-Aralık 2007, s.45-49 (ISSN: 1308-254X), link
 • Kayakapı Projesi ve Ürgüp’te Kentsel Dönüşüm’ (Cengiz Kabaoğlu ile birlikte), Mimarlar Odası, Ankara Şubesi Bülteni, 2006/5-6), s. 60-65 (ISSN: 1309-0704), link
 • ‘Kentsel Dönüşümün Temsiline İlişkin bir Önerme’ (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama doktora öğrencileri ile birlikte), Mimarlar Odası, Ankara Şubesi Bülteni, 2006/5-6), s. 45-47 (ISSN: 1309-0704), link
 • ‘Güncel bir Kent Sorunu: Kentsel Dönüşüm’, Planlama Dergisi, Şehir Plancıları Odası, Sayı 35 (2006/1), s. 7-24 (ISSN: 1300-7319), link
 • ‘Aziz Nikolaos Kilisesi, [2000, 2001 and 2002] Yılı Duvar Resmi Belgeleme Çalışmaları’ (Arzu Nizamoğlu ile birlikte), iç. S. Yıldız Ötüken, ‘Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve [2000, 2001 and 2002] Yılı Duvar Resimlerinin Belgeleme, Koruma-Onarım Çalışmaları’, iç. [23., 24. ve 25.] Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı [28 Mayıs-1 Haziran 2001, 27-31 Mayıs 2002, 26-31 Mayıs 2003], Ankara’, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, [2000, 2001 and 2002], 23. KST linki24. KST linki
 • ‘Tarihi Çevre Korumada Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları üzerine bir Durum Değerlendirmesi’ Mimarist Dergisi, Sayı 2, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükşehir Şubesi, İstanbul, 2001, s. 49-54 (ISSN: 1302-8219), link

Fulbright Bursu (Konuk Araştırmacı), Pratt Institute (doktora çalışmaları kapsamında):

 • Doktora Tezi Çerçevesi Açıklaması, Dr. Laura Wolf-Powers için hazırlanmıştır, Mayıs 2007: Belge için tıklayınız
 • PLAN 653- Land Use (Arazi Kullanımı) ve PR 621- Historic Preservation Studios: Cypress Hills, Brooklyn: Addressing Housing Development and Preservation Challenges (Tarihi Çevre Koruma Stüdyoları: Cypress Hills, Brooklyn: Konut Gelişimi ve Koruma Sorunlarını Ele Alırken) (öğretim üyesi: Vicky Weiner, Laura Wolf-Powers & Andrew Altman, Cypress Hills Development Corporation [Cypress Hills Kalkınma Şirketi]), Bahar 2007:
  • Cypress Hills History and Context Pack (Cypress Hills Tarih ve Bağlam Bilgi Paketi): Belge için tıklayınız
  • Cypress Hills Neighborhood Study- Phase I: Physical Fabric’ (‘Cypress Hills Mahalle Etüdü- Safha I: Fiziksel Doku’) (Ana Baretto & Kokutona Kaijage ile birlikte): Sunuş için tıklayınız
  • Stabilizing Cypress Hills: Strategies for Preservation and Managed Growth’ (‘Cypress Hills’e İstikrar Getirmek: Koruma ve İdareli Büyüme için Stratejiler’) (tüm stüdyo ekibi ile birlikte): Final Sunuşu: Sunuş için tıklayınız
 • PLAN 640: Preservation, Planning and Real Estate Development (Koruma, Planlama ve Gayrimenkul Geliştirme) (Öğretim üyesis: Vicki Weiner & Erica Avrami), Bahar 2007
  Sunnyside Gardens:
Cases against local historic district designation’ (‘Sunnyside Gardens:
Yerel kentsel sit alanı ilanına karşı savlar’) (Elizabeth Finkelstein ile birlikte): Sunuş için tıklayınız

  • Government Intervention and Public Benefits of Historic Preservation’ (‘Devlet Müdahalesi ve Tarihi Çevre Korumanın Kamusal Yararları’): Makale için tıklayınız
  • Ders Bitirme Projesi- I. Kısım: ‘Financial Incentives/Tools for Integrating Preservation Within (Re)Development: Revenue/Tax Allocation Districts (RAD/TAD)’ (Korumayı (Yeniden) Geliştirmeye Entegre etmek için Finansal Teşvikler/Araçlar: Gelir/ Vergi Tahsis Bölgeleri): Makale ve sunuş için tıklayınız
  • Ders Bitirme Projesi- II. Kısım: ‘Case History of
Revenue/ Tax Allocation Districts (RAD/ TAD): Fanwood, NJ’ (Ders Bitirme Projesi- II. Kısım: Gelir/ Vergi Tahsis Bölgeleri için Örnek Anlatımı: Fanwood, NJ): Sunuş için tıklayınız
 • Historic district’ (‘kentsel sit alanı’) ve ‘evolution of the concept of significance’ (‘değer kavramının evrimi’) konulu makale ödevi, PR 510: History and Theory of Preservation (Koruma Tarihi ve Kuramı) dersi için hazırlanmıştır (Öğretim üyesi: Dr. Eric Allison), Güz 2006: Makale için tıklayınız
 • PR 511- Documentation and Interpretation of the Built Environment (Yapılı Çevrenin Belgelenmesi ve Yorumlanması) (Öğretim üyesi: Vicki Weiner, Make the Road by Walking / Se Hace el Camino al Andar ile işbirliğiyle), Güz 2006:
  • Bushwick:
A Neighborhood History and the Preservation Issues (Bushwick:
Bir Mahallenin Tarihi ve Koruma Sorunları) (tüm ders grubu ile birlikte): Makale ve sunuş için tıklayınız
  • A History of the Former William Ulmer Brewery, 81 Beaver Street, Bushwick (Bushwick’teki Eski William Ulmer Bira Fabrikasının Tarihçesi): Makale için tıklayınız
  • New York City Landmarks Commission (New York City Anıtlar Kurulu)nun William Ulmer Bira Fabrikası dahil olmak üzere yeni anıt tescilleri ile ilgili açıklaması: Belge için tıklayınız

Ankara Üniversitesi, Sosyal Çevre Bilimleri Doktora Programı:

 • ‘Türki̇ye’de Çevre Harcamaları’, Çevre Politikaları dersi (Öğretim üyesi: Nesrin Algan), Ocak 2008: Makale ve sunuş için tıklayınız
 • ‘Yeni̇ Yasal Düzenlemeler Işığında Türki̇ye’ni̇n Tari̇hi̇ ve Kültürel Mi̇ras Çevreleri̇ni̇n Yöneti̇mi̇’, Çevre Yönetimi dersi (Öğretim üyesi: Cevat Geray), January 2006: Makale için tıklayınız
 • ‘Tari̇hi̇ ve Kültürel Çevreni̇n Sosyal Yapılanma Süreçleri̇’, Çevre Sosyoloji dersi (Öğretim üyesi: Erol Demir), Haziran 2005: Makale için tıklayınız

Konuk Öğrenci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (doktora çalışmaları kapsamında):

 • ‘Sosyo-Mekansal Süreçlere ilişkin Sentez Sunuşu’ (Deniz Altay, Ebru Sinan, Esin Özdemir & Mehmet Cenk Oğuzsoy ile birlikte),CRP 602- Space Concepts and Organization in the New Age (Yeni Çağda Uzam Kavramları ve Örgütlenme)dersi (Öğretim üyesi: İlhan Tekeli): Belge için tıklayınız

Tarihi Yapı Koruma Yüksek Lisans programı, Arkeoloji Bölümü, York Üniversitesi:

 • What is Your Understanding of the Relationship between the Practical Issues of Using Appropriate Materials in the Repair of Historic- Landmark Buildings and the Philosophical Issues of Authenticity?’ (Tarihi- Anıtsal Yapıların Onarımında Uygun Malzemelerin Kullanımı ile Özgünlük ile ilgili Felsefi Meseleler arasındaki Pratik Sorunlar), Bahar 1999: Makale için tıklayınız
 • What are the Likely Ingredients of a Successful Policy for the Preservation and Use of the Built Heritage? with Special Reference to Pressure Groups’ (‘Yapılı Çevrenin Korunması ve Kullanımı için Başarılı bir Politika için Olası Bileşenler Nedir? Baskı Gruplarına Özel Referansla’), Aralık 1998: Makale için tıklayınız
 • Seminer Sunuşu: ‘Birgi: Batı Anadolu’daki Eski Bir Yerleşimde Halk Katılımı’, Güz 1998: Belge için tıklayınız

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Araştırma Fonu Projeleri (AFP no. 97.02.01.06)

 • ‘ODTÜ Mimarlık Fakültesi 97.02.01.06 no.lu AFP Çalışma Tutanağı’, Anadolu Selçuklu Kervansarayları üzerine Kaynakça Araştırması, Güz 1997: Belge için tıklayınız

Anakültür Vakfı

 • ‘Kadınhan Projesi, Çumra, Konya: Plan Raporu’ (Bahadır Gültekin ile birlikte), Yaz 1997: Belge için tıklayınız

Koruma Yan Dalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi:

 • ARCH 497- Selected Topics in Conservation (Korumada Seçilmiş Konular) (Öğretim üyesi: Dr. Nimet Özgönül), Güz 1997:
  • Heritage Conservation Practice in France’ (Fransa’da Kültür Mirasının Korunması): Belge için tıklayınız
  • On the Management of Heritage Conservation- in Turkey and in Other Countries’ (‘Türkiye’de ve Diğer Ülkelerde Kültür Mirasını Korumanın Yönetimi Üzerine’) (Burcu Çıngı ile birlikte): Belge için tıklayınız
 • ‘Korumanın Finansmanı Üzerine bir Seminer Yayınının İncelenmesi- Türkiye’ye Uyarlanabilir Örnekler- 1.-60. sayfalar- New Ways of Funding the Restoration of the Architectural Heritage, Council of Europe, Report on the Messina Colloquy 1988 ()’, prepared for the course ARCH 495- Legal & Administrative Aspects of Conservation (Öğretim üyesis: Gönül Tankut, Emre Madran), Bahar 1996: Makale için tıklayınız
 • Discussion of Problems related to the Conservation of Traditional Residential Districts within the Framework of Planning’ (‘Planlama Çerçevesi içinde Geleneksel Konut Alanlarının Korunması ile ilgili Sorunların Tartışması’)konulu makale ödevi, ARCH 398- Seminar on Conservation (Koruma Semineri) (Öğretim üyesi: Gül Asatekin), Bahar 1996: Belge için tıklayınız

Şehir ve Bölge Planlama Lisans programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi:

 • World Heritage Sites: A Case Study of Heritage Management: Strasbourg- Grand Île, France’ (‘Dünya Miras Alanları: Bir Miras Yönetimi Örneği: Strasbourg- Grand Île, Fransa’), ADM 391- Cultural Property & Heritage (Kültürel Mülk & Miras) dersi (Öğretim üyesi: Geoffrey Summers), Bahar 1998: Makale için tıklayınız
 • İzmit Kentsel Sit Alanı Koruma ve Canlandırma Projesi, 4. yıl planlama stüdyosu, Bahar 1997: Belge için tıklayınız
 • Explanations in Archaeology: Why did Things Change?’ (‘Arkeolojide Açıklamalar: Her Şey Neden Değişti?), ARME 531- General Archaeology (Genel Arkeoloji) dersi (Öğretim üyesi: Numan Tuna), Bahar 1997: Makale için tıklayınız
 • Camillo Sitte and Artistic Principles in City Planning’ (‘Camillo Sitte ve Şehir Planlamada Sanatsal İlkeler’) (Acun Tekin ile birlikte), CP 212- The City in History- Part 2 (Tarihte Şehir- 2. Kısım) (Öğretim üyesi: Numan Tuna), Bahar 1995: Makale için tıklayınız

Österreichische Archaeologische Institut (ÖAI) (Avusturya Arkeoloji Enstitüsü)- Efes Kazısı

 • ‘Efes’te Gezintiler: Efes Antik Kentinde Turistik Geziler Üzerinde bir Rapor’, Ağustos 1994: Belge için tıklayınız

Doktora Tezi: Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi

Yıldırım, Ayşe Ege, Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi: Gaziantep, Kuşadası ve Mudurnu Örnekleri Üzerinden Türkiye’nin Tarihi Kent Dokularında Uygulanabilir Örgütlenme Modellerine Yönelik bir Araştırma, 
DoktoraTezi, Danışman: Doç. Dr. Emre Madran, 533 s.

Türkiye’de son dönemde yaşanan yasal ve toplumsal gelişmeler ışığında, kentsel koruma projelerinde yer alan aktörlerin süreç içinde oynadıkları roller ve aktörler arası ilişkiler irdelenmiştir. Çeşitli ölçek ve dinamiklere sahip tarihi kent dokularında başlatılan kentsel koruma projeleri incelenerek, aktörlerin roller ve örgütlenme biçimlerinin proj ebaşarısı ve kentsel dinamiklerle ilişkisi anlaşılmaya çalışılmıştır.

Tezin başlıca hipotezleri şöyledir:
1. Bir kentsel koruma projesinin başarılı olması için projenin yasal, mali, toplumsal, bilimsel ve yönetsel niteliklerini karşılayacak, yetkili, yatırımcı, kullanıcı, uzman ve proje sahibi aktörlerin tümünün etkin rol aldığı bir örgütlenme yapısı bulunmalıdır.
2. Kentsel koruma projelerinin örgütlenme biçimleri, projenin yer aldığı kentsel ortamdaki imar hareketliliğine ve kentsel ölçeğe göre farklılaşmaktadır.

Araştırma sonuçlarının Hipotez 1’i genel anlamda desteklediği, Hipotez 2’yi ise bazı noktalarda desteklediği gözlenmiştir.

İncelenen örnek projelerde, geleceğe ilişkin iyimser öngörüler ve kararlı tavırlar görülmektedir. Kentin kimliğinin gelişmesi, proje alanlarının ‘cazibe merkezlerine’ dönüşmesi, yerel yönetimin ve halkın projelerden sosyal ve ekonomik beklentilerinin oluşması, bilimsel niteliğin iyileşme çizgisinde ilerlemesi ve koruma kültürünün gelişmesi, kentsel koruma projelerinin başarıları olarak sayılmalıdır. Ortaya çıkan tabloda risk içeren noktalar da görülmektedir. Koruma konusundaki üretkenliğin bilimsel nitelikten ödün vermeden sürdürülmesi için, olabildiğince çok sayıda tarafın olumlu ilişkiler kurması, böylece verimli ve etkili bir eşgüdüm ve işbirliği düzeninin yaratılması önemini korumaktadır. Bu nokta, özellikle ‘Uzman’ ve ‘Kullanıcı’ rolündeki yerel sivil toplum gibi, bilimsel nitelik ve toplumsal katılım gibi konularda
proje süreçlerini ‘Denetleyici’ aktörler, ‘Yatırımcı’ ve ‘Yetkili’ rolündeki belediye ve mal sahipleri gibi projelerin gerçekleşmesi için gereken ivmeyi sağlayan ‘Yürütücü’ aktörler arasındaki iletişim, denge ve eşgüdüme odaklanmaktadır.

Doktora Tezini indirmek için tıklayınız.

Güncel ve Yakın Zamandaki Projeler: Mudurnu

Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetim Planı

Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetim Planı, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (AnaMed) 2013 Güz dönemi araştırma bursu projelerinden biri olarak başlamıştır. Proje burs dönemi sonrasında da devam etmiş, 2014 Ocak ayında resmi bir yönetim planının fiilen hazırlanması için Mudurnu Belediyesi ve Mudurnu Kaymakamlığı desteklerini beyan etmiştir. 2014 Mart ayında, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) projeye finansal destek vermeyi kabul etmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ise resmi bir yönetim alanı sınırının tespit çalışmalarına Mart ayında başlamış ve Mayıs 2014’te sınırı onaylanmıştır. Yönetim Planı 9 Eylül 2014 tarihinde Alan Başkanlığı bünyesinde kurulan ve onay mercii olan Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Mudurnu Yönetim Planı’na Mudurnu Alan Başkanlığı web sitesinden ulaşabilirsiniz:

www.mudurnualanyonetimi.org

www.facebook.com/alanbaskanligi

Mudurnu’nun UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması ile ilgili haberler:

Proje hakkında haberler ve yazılar:

29 Nisan 2014 tarihli Mudurnu Kültürel Miras Yönetim Planı Vizyon ve Strateji Belirleme Çalıştayı ile ilgili çıkan haberler:

Faydalı Linkler

Koruma- mimarlık- planlama alanındaki bazı önemli kurumlar ve kaynaklar:

Öğrenim görülen eğitim kurumları

Diğer bazı kuruluşlar ve projeler (kişisel katılım sağlanan)