Güncel ve Yakın Zamandaki Projeler: Mudurnu

Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetim Planı

Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetim Planı, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (AnaMed) 2013 Güz dönemi araştırma bursu projelerinden biri olarak başlamıştır. Proje burs dönemi sonrasında da devam etmiş, 2014 Ocak ayında resmi bir yönetim planının fiilen hazırlanması için Mudurnu Belediyesi ve Mudurnu Kaymakamlığı desteklerini beyan etmiştir. 2014 Mart ayında, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) projeye finansal destek vermeyi kabul etmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ise resmi bir yönetim alanı sınırının tespit çalışmalarına Mart ayında başlamış ve Mayıs 2014’te sınırı onaylanmıştır. Yönetim Planı 9 Eylül 2014 tarihinde Alan Başkanlığı bünyesinde kurulan ve onay mercii olan Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Mudurnu Yönetim Planı’na Mudurnu Alan Başkanlığı web sitesinden ulaşabilirsiniz:

www.mudurnualanyonetimi.org

www.facebook.com/alanbaskanligi

Mudurnu’nun UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması ile ilgili haberler:

Proje hakkında haberler ve yazılar:

29 Nisan 2014 tarihli Mudurnu Kültürel Miras Yönetim Planı Vizyon ve Strateji Belirleme Çalıştayı ile ilgili çıkan haberler: