Koruma, Planlama, Sanat, Hayat.. 

Dr. Ayşe Ege Yıldırım, tarihi çevre koruma alanında uzmanlaşan, yurtiçinde ve yurtdışında toplam yirmi yıllık mesleki deneyime sahip bir şehir plancısıdır. Özel, kamu, sivil ve akademik sektörlerde çeşitli görevlerde çalışmış, bu süreçte mesleğinde ‘akademik’ ile ‘yürütücü’ görevleri, başka deyişle ‘düşünce’ ile ‘eylemi’ dengelemenin önemine inanmıştır.

Abu Dhabi Emirliği’ni (BAE) kültür ve turizm başkanlığında beş yıl görev yaptıktan sonra, 2012 yılı sonunda Türkiye’ye dönen ve İstanbul’a yerleşen Yıldırım, ‘A. Ege Yıldırım Koruma- Planlama’ markası ile, kültür mirası koruma ve yönetim projelerinde çalışıp olumlu sonuçlar yaratmak, ayrıca koruma alanında bilgi kaynağı olacak nitelikli yazılı ürünler yayımlamak üzere, benzer değerlere sahip kişi ve kuruluşlarla birlikte çalışmayı hedeflemekte ve bu yönde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 2015 Kasım ayında Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetimi Başkanlığı bünyesinde Alan Başkanı görevine atanmıştır. 2016 Ekim ayında ICOMOS’un BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Temsilcisi (2016-18) görevine atanmıştır. Ayrıca Bkz: Koruma- Planlama

Daha kişisel düzeyde, Ege bir diplomat çocuğu olarak uluslararası bir ortamda büyümüş, daha sonraki yaşamında da Türkiye ile diğer ülkeler arasında mekik dokumaya devam etmiştir. Kültür mirasının korunması, çevre, kadın hakları ve genel özgürlükler konularında sivil toplum eylemlerine ilgi duymakta ve bazen bunların içinde aktif olarak yer almış, yazı, sahne sanatları ve güzel sanatlar dahil çeşitli yaratıcı ifade biçimlerinde etkinlikleri olmuştur. Hayata dair çeşitli konulardaki düşünceler, bilgiler ve yaratıcı çalışmaları için bkz: Resimler- ÇizimlerGenel Kültür- Yazılar

© 2019 A. Ege Yıldırım