Faydalı Linkler

Koruma- mimarlık- planlama alanındaki bazı önemli kurumlar ve kaynaklar:

Öğrenim görülen eğitim kurumları

Diğer bazı kuruluşlar ve projeler (kişisel katılım sağlanan)