Yazı İşleri

Vizyon: Özellikle Türkiye’de kültür mirası, koruma ve planlama konularında yazılan özgün ve çeviri İngilizce metinlerde yüksek yazım niteliğinin korunmasına ve doğru terimlerin kullanılmasına katkıda bulunmak

Sunulan hizmetler: Mesleki metinler (kitap, makale, tez) için Türkçe-İngilizce çeviri ve İngilizce redaksiyon işleri