Koruma Planlaması & Kültür Mirası Yönetimi

Vizyon: Kentsel yaşamın karmaşıklığını ve paydaş çeşitliliğini göz önüne alan, gelişme ve koruma arasında sağlıklı bir dengenin gereğine inanan, çok boyutlu bir kentsel koruma anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak

Sunulan hizmetler: Tarihi kentsel alanların korunması için stratejik etütler ve plan önerileri; Dünya Miras Alanları ve diğer kültürel miras alanları için yönetim planlarının hazırlanması ve desteklenmesi