Kültür mirasının korunmasında olumlu sonuçlar yaratmak…

kentsel koruma, koruma planlaması, kültür mirası/ alan yönetimi, UNESCO Dünya Miras Alanları paydaş ilişkileri,
çok-kültürlü ortamlar, yazı işleri (İngilizce/ Türkçe)

York Üniversitesi Koruma Programi, mezun olarak tavsiyemiz

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Ağustos 2016 Bülteni’nde Ayşe Ege Yıldırım ile söyleşi (s.8-11)

Danışmanlık Hizmetleri

Koruma Planlaması & Kültür Mirası Yönetimi

Yazı İşleri

Geçmiş Projelerden Seçilmiş Belgeler

Seçilmiş Yayınlar, Yayınlanmamış Makaleler ve Sunuşlar

Doktora Tezi: Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi

Güncel ve Yakın Zamandaki Projeler: Mudurnu

Faydalı Linkler