Danışmanlık Hizmetleri

A. Ege Yıldırım, kültür mirası koruma ve yönetim projelerinde çalışıp olumlu sonuçlar yaratmak, ayrıca koruma alanında bilgi kaynağı olacak nitelikli yazılı ürünler yayımlamak üzere, benzer değerlere sahip kişi ve kuruluşlarla birlikte çalışmayı hedeflemekte ve bu yönde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Uzmanlık/ ilgi alanları: kentsel koruma, koruma planlaması, kültür mirası/ alan yönetimi, Dünya Miras Alanları, paydaş ilişkileri, çok-kültürlü ortamlar, yazı işleri (İngilizce/ Türkçe)